Om klubben

Vi er mere end blot en klub

Klubben er multikulturel med medlemmer fra forskellige religioner og sociale lag og består ligeligt fordelt af både piger og drenge, hvor alle er lige.

Fælles for alle medlemmerne og som er klubbens styrke, er venskabet, interessen for Taekwondo og ikke mindst følelsen af at tilhøre en familie!

Den positive forandring ligger ikke kun i forhold til at fremme børnene og de unges helbredsmæssige udvikling via fysisk aktivitet, men den sociale og menneskelige udvikling, hvor en fælles interesse kan påvises at bringe mennesker sammen på trods af forskelligheder i religion og etnisk baggrund.

Vi går ikke kun op i træningen. Vi går op i hvert medlem, som var det vores eget familiemedlem og vi bruger en hel del energi på at afholde events – For medlemmer, venner/familie samt folk fra området!

Historie og fremtidige planer

Sundby Taekwondo Klub blev oprettet oktober 2011 af Robin Benjamin og Mohamed Chikri.

Robin har dyrket taekwondo i mange år, ligesom Mohamed, som derudover er uddannet pædagog og blandt andet har arbejdet i mange år på sikrede døgninstitutioner for unge.

Klubben har p.t. 140 elever i alderen fra 4-60 år og mange frivillige og engagerede voksne (F.eks. forældre).

Klubben har en klar målsætning og vision ud fra en overbevisning om, at oplevelser i et engagerende foreningsliv for børn og unge er med til at skabe voksne medborgere med lyst til at tage et aktivt ansvar i samfundet.
Derfor har klubben følgende mål, hvor vi vil:

  • Være med til at skabe Taekwondo-kæmpere på eliteplan.
  • Være en klub for unge, som kommer for at hygge sig sammen med andre, med kampsporten som et fælles omdrejningspunkt.
  • Være et trygt og inspirerende fristed i en svær hverdag for børn og unge med særlige behov for integration i bred forstand (Fysiske, psykiske, sociale, etniske, osv.).

Det er hidtil lykkedes at leve op til klubbens målsætning!
Vi deltager i mange stævner og har opnået meget fine resultater.
Klubben vandt f.eks. allerede efter at have eksisteret i kun to måneder 1. præmie for den mest vindende klub i Get2Sport stævnet, som blev afholdt på Tingbjerg skole.
Til et andet stævne den 21. april 2012, stillede klubben op i Malmø Open, hvor der deltog ca. 590 kæmpere fordelt på 46 klubber fra Sverige, Norge og Danmark. Vi mødte med 11 kæmpere i Malmø Open og fik 11 medaljer/pokaler med hjem, 6 guld, 1 sølv og 4 bronze og fik 3. præmie, som den mest vindende klub.

Samtidig har vi rigtig mange medlemmer, som deltager med et andet fokus end det elitære og konkurrenceprægede.
Vi har unge, som vægter at undervise klubbens små medlemmer, og vi har unge som deltager på deres helt særlige betingelser.
Vi har bl.a. haft en døv dreng, adskillige diagnosticerede børn (med ADHD o.l.), ligesom vi har forsømte børn, for hvem klubben betyder langt mere end blot et sted, hvor de dyrker deres yndlingssport.

Vi har fra efteråret 2012 og til i dag indledt et samarbejde med ”Idrætsprojektet” ved Christoffer Hansen – for derved at bidrage aktivt til (re)-integration af stærkt marginaliserede unge sammen med Dyvekeskole, Amagerfælled Skole , Peder Lykke Skole.
Samarbejdet er en del af et pilotprojekt under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Indsatsen skal afprøve, hvordan den nye folkeskolereforms fokus på den Åbne Skole kan realiseres i praksis og give et indblik i de muligheder og udfordringer, der ligger i et tættere samarbejde mellem skole og foreninger og andre aktivitetsudbydere.

Klubbens fysiske rammer og behov

Vi glæder os hver eneste dag over klubbens sportslige og sociale succes, men vi må også erkende, at vi oplever et akut behov for økonomisk hjælp.

At skaffe gode rammer for medlemmerne, træningsudfoldelse, give gode uddannelsesmuligheder og i det hele taget sikre, at rammerne omkring medlemmerne ikke står i vejen for dennes præstation.
Ved at sikre et godt miljø vil medlemmerne inspirere hinanden og sikre det stabile fremmøde, igennem de mange år inden den internationale succes kan nås.

I forhold til de børn og unge, som (også) kommer, fordi de søger et fristed og en stille stund i trygge omgivelser (og måske hjælp til lektier eller en snak om mobning) ville det være optimalt med en lektiecafe. Dette er derfor noget vi arbejder frem mod, så vi fysisk ikke blot er en taekwondo klub, men at vores fysiske rammer faktisk tilbyder meget mere.
Denne slags kræver selvfølgelig en vis økonomi, og hvis du derfor står i en stilling hvor du kan, eller kender nogen, som kan bidrage til klubben i form af sponsorat eller andre brugbare midler, er du meget velkommen til at kontakte os!