Hvad er Taekwondo?

Taekwondo er en koreansk kampkunst, som kan føre sin historie mere end 2000 år tilbage. Dengang brugte man Taekwondo til at forsvare sig mod angreb fra dyr og senere også mod fjendtlige angreb fra mennesker.

Taekwondo har efterhånden udviklet sig til en international anerkendt sportsgren, og har således været med i de Olympiske Lege siden 1988.

For mange er Taekwondo meget mere end en actionfyldt kampsport.

Det er også:

  • en livsstil
  • et socialt netværk
  • en livsindstilling med værdier som respekt, disciplin, selvtillid mv. som nøgleord
  • en personlig sikkerhed

Taekwondo har kort fortalt utrolig mange værdier og anvendelsesmuligheder. Det er op til den enkelte at udnytte hvad man selv synes man vil bruge idrætten/kampkunsten til.

Taekwondo indeholder alle aspekter af kamp – og alle afstande, fra gulvkamp og clinch til stående kamp.

Er Taekwondo andet end træning?

Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes de forskellige taekwondo klubber ofte til fællestræninger og weekends arrangementer.

Endvidere arrangerer Dansk Taekwondo Forbundet bl.a. sommerlejre, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet.
Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler, i både kamp med kontakt og i teknik, hvor der primært konkurreres i figurøvelser, selvforsvar og gennembrydning.

Skal man ikke være smidig og i god form for at træne Taekwondo?

Nej, træningen er tilrettelagt således at alle kan være med – træningen er fysisk hård, men der tages højde for at begyndere ikke nødvendigvis er i form.

Hvornår er man for gammel til at starte?

Når man fylder 118 år!

Nej, man bliver selvfølgelig aldrig for gammel til at starte til Taekwondo og i Sundby Taekwondo Klub har vi en del som først er begyndt når de er fyldt over 25 år!

Må man bruge Taekwondo?

Man må selvfølgelig ikke rende rundt og slå på uskyldige mennesker, men i følge Nødværgerettens §13 er det tilladt at forsvare sig mod et påbegyndt eller overhængende angreb, så i de tilfælde må man gerne bruge Taekwondo.

Er Taekwondo farligt?

Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed.

Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr, og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.